Doświadczenie

Magdalena Ramotowska
radca prawny

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jeszcze podczas studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez okres aplikacji radcowskiej współpracowałam z kancelariami prawnymi, dzięki czemu teoretyczną wiedzę wzbogaciłam o równie ważną, jeśli nie ważniejszą, praktykę.

Zostanie prawnikiem było marzeniem mojego dzieciństwa. Dziś mogę powiedzieć, że dzięki ambicji, wytrwałości i ciężkiej pracy, robię to co lubię. Nie boję się spraw spornych czy skomplikowanych. Dobrze czuję się na sali sądowej, ale również potrafię dążyć do zakończenia sprawy w sposób polubowny.

Moja praca jest moją pasją. Dlatego też każdą sprawę, z jaką się do mnie zwracają klienci, traktuję z pełnym zaangażowaniem. Rozumiem też, że za każdym prawnym problemem swoi drugi człowiek, dla którego nierzadko jest to sprawa najwyższej wagi.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz do kontaktu.